Exercicis a fer:

(Es recomana fer un descans de 30 segons entre exercicis)

Salts de tisora   –  20s

Crunch Abdominal  –  x16

Twist Rus  –  x20

Escalada de Muntanya  –  x16

Toc al taló  –  x20

Elevació de cames  –  x16

Taula  –  20s

Crunch abdominal  –  x12

Twist Rus  –  x32

Elevació de cames  –  x14

Taula  –  30s

Estirament cobra  –  30s

Estirament de columna amb gir lumbar dret  –  30s

Estirament de columna amb gir lumbar esquerra –  30s