Exercicis a fer:

(Es recomana fer un descans de 30 segons entre exercicis)

Salts laterals  –  30s

Squats  –  x12

Squats  –  x12

Elevació de cama lateral dreta  –  x12

Elevació de cama lateral esquerra  –  x12

Elevació de cama lateral dreta  –  x12

Elevació de cama lateral esquerra  –  x12

Estocada cap a darrere dreta  –  x14

Estocada cap a darrere amb la cama esquerra  –  x14

Donkey kicks dreta  –  x15

Donkey kicks esquerra  –  x15

Donkey kicks dreta  –  x15

Donkey kicks esquerra  –  x15

Estirament de quàdriceps dret  –  30s

Estirament de quàdriceps esquerra  –  30s

Estirament de genoll dret al pit  –  30s

Estirament de genoll esquerre al pit  –  30s

Elevació de panxell dret amb paret  –  x12

Elevació de panxell esquerre amb paret  –  x12

Elevació de panxell amb squat de sumo i paret  –  x12

Elevació de panxell amb squat de sumo i paret  –  x12

Estirament de panxell esquerre  –  30s

Estirament de panxell dret  –  30s