Exercicis a fer:

(Es recomana fer un descans de 30 segons entre exercicis)

Salts de tisora   – 30s

Flexió amb inclinació  –  x6

Flexió  –  x4

Flexió amb braços oberts  –  x4

Tríceps amb una cadira  –  x6

Flexió amb braços oberts  –  x4

Flexió amb inclinació  –  x4

Tríceps amb una cadira  –  x4

Flexió amb recolzament de genolls  –  x4

Estirament de cobra  –  20s

Estirament de pit  –  20s